حراج!

ارزیابی اقتصادی احداث و نگهداری راه های روستایی

۲۴,۰۰۰ تومان

کاربران گرامی محتوای فایل کاملتریـن و بهتریـن پایان نامه ارزیابی اقتصادی احداث و نگهداری راه های روستایی می باشد که در قالب فایل word و در حجم 200 صفحه با کیفیت عالی تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود این فایل به روی گزینه افـزودن به سبـد خریـد کلیک نمایید.

ارزیابی اقتصادی احداث و نگهداری راه های روستایی

کاربران گرامی محتوای فایل کاملتریـن و بهتریـن پایان نامه ارزیابی اقتصادی احداث و نگهداری راه های روستایی می باشد که در قالب فایل word و در حجم 200 صفحه با کیفیت عالی توسط تیم وب سایت راهنمای دانشجو تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود این فایل به روی گزینه افـزودن به سبـد خریـد کلیک نمایید.

مشخصات محصول :

عنوان: ارزیابی اقتصادی احداث و نگهداری راههای روستایی

گروه: مهندسی عمران

تعداد صفحه: 200

فرمت فایل ها: word

چکیده :

بر اساس اصول عدالت محوری و مساوات ، توسعه پایدار روستایی اجتناب ناپذیر است . برای نیل به این اهداف یکی از عوامل زیر بنایی برای این توسعه پایدار روستای احداث و نگهداری راههای روستایی است که نتیجه آن اثرات قابل توجهی در رشد اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه دارد . هدف از این پایان نامه ارائه روشهای متعددی با استفاده از ادبیات علمی موجود (کتابها ، گزارشات ، تجربیات جهانی و داخلی) در زمینه ارزیابی اقتصادی ، اصول و مبانی این نوع ارزیابی ها و روشهای کاربرد آنها و فنون تحلیلی مورد استفاده در احداث و نگهداری راه های روستایی صورت گیرد .

در این تحقیق ابتدا ، شناخت اولیه ای از روشهای ارزیابی که شرح داده شده ، و سپس جمع آوری اطلاعات از مشاهدات میدانی انجام شده ، به تدوین مدل مناسبی جهت ارز یابی فنی و اقتصادی  احداث و نگهداری راههای روستایی پرداخته شده است . آنگاه در این پایان نامه ضمن بررسی مدل های مختلف به مدل بهینه جهت ارزیابی ارایه شده و سپس بر اساس آن ارزیابی فنی اقتصادی صورت گرفته است . مدل های فنی – اقتصادی (4-HDM) که به طور خاص برای راه های غیر آسفالته طراحی نشده اند به ورودی هایی نیاز دارند که جمع آوری آنها در شبکه های گسترده دارای سطوح ترافیک پایین غیرعملی می باشد .

احداث و نگهداری راه های روستایی

مدل تصمیم گیری اقتصادی راه (RED) ، ارزیابی پروژه های نگهداری و بهسازی را با استفاده از روش مازاد مصرف کننده انجام می دهد که در آن منافع کاربران راه و مصرف کنندگان به دلیل کاهش هزینه های حمل و نقل اندازه گیری می شود. تحلیل منافع – هزینه ها (CBA) تا حد امکان هزینه ها و منافع سیاست گذاری یا کار اجرای مشخصی را اندازه گیری می کند . از آنحا که منافع هزینه سیاست ها یا کار های اجرایی موضوعی مالی است ،  در روش منافع – هزینه ها تحلیل نیز بر اساس اندازه گیری منافع بر حسب واحد پول انجام می شود .

روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) در هر تصمیم گیری فضای تصمیم سازی به صورت پیوسته یا گسسته تقسیم نمود . و هر کدام ممکن است تک معیاره یا چند معیاره باشد . بعلاوه این معیارها می توانند به صورتهای کمی ،  کیفی و یا تلفیقی از هر دو (در حالت چند معیاره ) باشند که در هر یک از حالتها نحوه تصمیم گیری متفاوت است .

مقدمه :

راه به عنوان یکی از عوامل مهم زیربنایی برای توسعه اقتصادی کشورها شناخته شده است . به نظر بسیاری از صاحب نظران در جوامع پیشرفته و در حال توسعه ، راه یکی از کلیدهای درهای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است . این بخش زیربنائی علاوه برایجاد اشتغال ، موجب توسعه و رشد بخشهای کشاورزی و صنعت میشود. بنابراین چنانچه این بخش کلیدی همراه و همسو با سایر بخشهای اقتصادی کشور نباشد ، میتوان بعنوان یکی از مهمترین عوامل باز دارنده در رشد توسعه کشورعمل میکند .

در ایران به علت وسعت زیاد و پراکندگی جمعیت ، مساله ایجاد راه ها یک مساله عمده بوده و راههای موجود بسیار کمتر از میزان مورد نیاز می باشد . از اینرو در ایران راه نه تنها یک عامل مهم و پایه ای برای رشد اقتصادی بشمار می رود . بلکه به دلیل پراکندگی جمعیت و سکونت بخش وسیعی از مردم در مناطق روستایی جنبه رفاهی راه ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.زیرا فراهم آوردن امکانات رفاهی برای همه این جمیعت فراوان و پراکنده بسیار مشکل بوده و وجود راههایی که این روستاها را به مراکز بخش یا شهرستان متصل می کند و استفاده از امکانات رفاهی این مراکز را روستائیان امکانپذیر سازد حائزاهمیت فراوانی می شود.

به دلیل پایین بودن حجم ترافیک راه های روستایی ، و ضرورت ساخت و توسعه این راهها در جابجایی سطح وسیع کشور ، حجم سرمایه گذاری بالای مورد نیاز آن توجیه پذیر نبوده ، و از اینرو برای کاهش میزان سرمایه مورد نیاز ، از روسازی شنی بجای روسازی آسفالتی استفاده می شود . روسازی شنی ، قشری از مصالح سنگی (خاک ، شن و ماسه ، سنگ شکسته کوهی ، و یا مخلوطی از آنها) با مشخصات فنی معین ، و با ضخامت محاسبه شده است ، که روی بستر راه به منظور تحمل بارهای وارده از جانب وسایل نقلیه و مقاومت در مقابل عوامل جوی فرش می شود .

ساختار پایان نامه :

فصل 1: تعریف مسئله و بیان ضرورت انجام تحقیق در متون پرداخته و مروری بر فعالیتهایی که در این زمینه انجام شده ، اهداف و ساختار تحقیق نیز مشخص می شود.

فصل 2: کاوش در متون ، در این فصل پیشینه تحقیق وپژوهش و تحقیقاتی مرتبط به موضوع که قبلا انجام شده مشخص می شود .

فصل 3: متد لوژی یا روش تحقیق ، نحوه تحقیق به چه نحوی انجام شده است .

فصل 4: معرفی روشهای ارزیابی اقتصادی احداث راههای روستایی توسط پژوهشگران مختلف .

فصل 5: معرفی شاخص ها و معیارهایی که در ارزیابی اقتصادی احداث راه های روستایی موثر می باشد.

فصل 6: اصول مدل سازی معیارها و شاخص ها و محاسبه وزن نسبی و کلی از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود .

فصل 7: معرفی نرم افزار و کاربرد آن در مطالعات موردی

فصل 8: ارائه نتایج و پیشنهادات

فصل اول :

کلیات و تعریف مساله

مقدمه

ارزیابی اقتصادی احداث و نگهداری راه روستایی، برای اطمینان از کسب حداکثر منافع از هزینه های اجرا و نگهداری پروژه ها و کسب بیشترین ارزش پولی، مهم و ضروری می باشد. ارزیابی اقتصادی احداث راه های روستایی بر اساس ارزیابی منافع و هزینه را به همراه موضوعات اصلی ارزیابی اقتصادی، طرح های احداثی راه های روستایی را ترسیم میکند. هزینه ها شامل معیار های زیادی در میزان هزینه احداث یک راه روستایی موثر هستند که میتوان به شمار زیادی از آنها اشاره نمود. منتهی آنها که تاثیر گذار نیز هستند مانند راه های درجه یک و راه های درجه دو و راه های درجه سه و عوارض طبیعی کوهستانی و تپه ماهور و دشت و شرائط آب و هوایی منطقه سردسیر و گرم و معتدل با توجه به فهرست بهای برآورد هزینه نسبتا آسان است.

در حالی که محاسبات معیار های منافع نسبتا دشوار تر می باشد. بنابراین تصمیم ها در خصوص میزان سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه در سطح ملی و منطقه ای صورت میگیرد. با توجه به محدودیت منابع مالی، استفاده از یک ردیف بودجه سالانه به صورت مستمر و کافی باید در نظر گرفته شود. به دلیل کثرت جمعیت روستایی و کاهش فقر و توزیع درآمد در روستاها و مقابله با مهاجرت روستایان و فراهم نمودن رفاه روستایان ضروری می باشد.

احداث راه های روستایی

یک مدیر یا مهندس یا طراح برای اتخاذ تصمیمات کلیدی در زمینه تخصیص منابع، نیازمند ارزیابی اقتصادی احداث راه های روستایی و ملحوظ کردن موضوعات سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد، لذا در این پایان نامه ضمن بررسی مدل های مختلف به مدل بهینه جهت ارزیابی ارایه شده و سپس بر اساس آن ارزیابی فنی اقتصادی صورت گرفته است.

روش و مدل های متعددی مانند مدل های فنی – اقتصادی (4-HDM)، مدل تصمیم گیری اقتصادی راه (RED)، تحلیل منافع – هزینه ها (CBA)، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و انتخاب و ارائه برنامه پیشنهادی روشی آسان و مطابقت با شرائط بومی جهت احداث و نگهداری راه های روستایی برای پنج منطقه کشور از روش فرایند سلسله مراتبی پرداخته شده است . وزن منافع و هزینه از روش مذکور به وسیله نرم افزار E xcel وEC بدست آورده شده ، و ارزیابی فنی اقتصادی و رتبه و امتیاز هر منطقه مشخص گردیده شده است .

تعریف مساله :

راه به عنوان یکی از عوامل مهم زیربنایی برای توسعه اقتصادی کشورها شناخته شده است. به نظر بسیاری از صاحبنظران در جوامع پیشرفته و در حال توسعه، راه یکی از کلیدهای درهای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است. این بخش زیربنائی علاوه برایجاد اشتغال، موجب توسعه و رشد بخشهای کشاورزی و صنعت میشود. بنابراین چنانچه این بخش کلیدی همراه و همسو با سایر بخشهای اقتصادی کشور نباشد، میتوان بعنوان یکی از مهمترین عوامل باز دارنده در رشد توسعه کشورعمل میکند.

در ایران به علت وسعت زیاد و پراکندگی جمعیت، مساله ایجاد راه ها یک مساله عمده بوده و راه های موجود بسیار کمتر از میزان مورد نیاز می باشد. از اینرو در ایران راه نه تنها یک عامل مهم و پایه ای برای رشد اقتصادی بشمار میرود. بلکه به دلیل پراکندگی جمعیت و سکونت بخش وسیعی از مردم در مناطق روستایی جنبه رفاهی راه ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. زیرا فراهم آوردن امکانات رفاهی برای همه این جمیعت فراوان و پراکنده بسیار مشکل بوده و وجود راههایی که این روستاها را به مراکز بخش یا شهرستان متصل میکند و استفاده از امکانات رفاهی این مراکز را روستائیان امکانپذیر سازد حائزاهمیت فراوانی میشود.

به دلیل پایین بودن حجم ترافیک راه های روستایی، و ضرورت ساخت و توسعه این راهه ا در جابجایی سطح وسیع کشور، حجم سرمایه گذاری بالای مورد نیاز آن توجیه پذیر نبوده، و از اینرو برای کاهش میزان سرمایه مورد نیاز، از روسازی شنی بجای روسازی آسفالتی استفاده می شود. روسازی شنی، قشری از مصالح سنگی (خاک ، شن و ماسه ، سنگ شکسته کوهی ، و یا مخلوطی از آنها) با مشخصات فنی معین، و با ضخامت محاسبه شده است که روی بستر راه به منظور تحمل بارهای وارده از جانب وسایل نقلیه و مقاومت در مقابل عوامل جوی فرش می شود.

ارزیابی اقتصادی احداث و نگهداری راه های روستایی

راه های شنی با گذشت زمان و عبور وسایل نقلیه و شرایط جوی حاکم بر منطقه راه، دچار فرسودگی و خرابی میشوند و لازم است که به طور مرتب عملیات نگهداری و تعمیر روی آنها انجام گیرد. تا دارای طول عمر پیش بینی شده شوند . احداث راههای شنی و انجام تعمیرات بر روی آنها نیازمند صرف بودجه است . همه ساله دولت بودجه ای برای احداث راه های کم رفت و آمد یا روستایی در اختیار استان ها قرار میدهد و برنامه ریزی برای استفاده از این بودجه عموما توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اداره کل راه و ترابری انجام میگیرد .

این دو واحد تصمیم گیری با استفاده از اطلاعات مربوط به راه های موجود و تقاضاهایی که از طرف مردم و مقامات محلی می شود، نسبت به احداث راههای پیشنهاد شده اقدام میکنند . بدیهی است که با توجه به محدودیت بودجه نمیتوان همه این راهها را با بودجه یک سال احداث کرد و از اینرو مساله انتخاب بهترین و مناسب ترین راه ها جهت احداث از میان راه های پیشنهادی مطرح میگردد. این انتخاب نیار به بررسی دقیق و علمی تاثیرات اقتصادی و رفاهی هر راه بر منطقه تحت تاثیر خود دارد. مساله ای که در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد همین ارزیابی های اقتصادی و تصمیم گیری برای احداث  راه هاست .

ضرورت ، وظایف ،اهداف تحقیق :
ضرورت :

بررسی و مطالعه تطبیقی صورت گرفته نظر به اینکه تنها منبع دارای التزام قانونی در زمینه راههای روستایی در حال حاضر نشریه ١٩٦ سازمان برنامه و بودجه است و همچنین با در نظر داشتن این نکته که مطالعات صورت گرفته در دانشگاه تربیت مدرس و شریف بیشتر در حد پایان نامه و بصورت مطالعه موردی ١ میباشد میتوان بطور قطع و یقین راههای روستایی را بعنوان یکی از اولویت دارترین موضوعات در زمینه حمل و نقل جاده ای کشور بخصوص در حمل و نقل جاده ای در حال حاضر دانست .

با توجه به اینکه نشریه شماره ١٩٦ نیز تاحد زیادی الگوبرداری از مراجع خارجی (عمدتا امریکایی ) بوده و در حال حاضر نیاز ضروری به بازنگری و بروزرسانی آن بشدت احساس می شود لازم است دستورالعمل راههای روستایی کشور با توجه به اطلاعات جدید و موجود با استفاده از تجربیات و فعالیت های دیگر کشورها در زمینه راههای روستایی ، با اولویت بالا بروزرسانی شود. با توجه به سیاستهای دولت در زمینه تمرکز زدایی و توجه به مناطق محروم از جمله رسیدگی به مسائل و مشکلات حمل و نقلی استانها نیز میتوان نیاز مبرم و ضرورت به این موضوع در آینده نزدیک را احساس نمود.

وظایف :

با توجه به نرخ رشد رو به افزایش تصادفات در راههای روستایی (در مقابل راههای دیگر که نرخ رشد آنها با اقدامات ایمن سازی و فرهنگ سازی صورت گرفته متوقف شده است) توجه به مسئله ایمنی در تدوین دستورالعمل این راهها نیاز به دقت نظر خاصی دارد. چنانچه با دیدگاه سنتی فقط به تعریض ، بهبود روسازی و دیگر اقدامات صرفا مرتبط با جسم راه پرداخته شود و ایمن سازی کافی در جهت علامت گذاری ، طراحی قوسها و کنترل سرعت مجاز صورت نپذیرد شاهد افزایش بیشتر نرخ تصادفات در این راهها که با راههای فرعی درجه دو و پایین تر از آن حدود ٨٠% طول راههای کشور را تشکیل میدهند ، خواهیم بود و این موضوع با توجه به بالابودن نرخ مرگ و میر ناشی از تصادفات در کشور، امری کاملا غیرقابل قبول خواهد بود.

توجه به ایمنی راههای روستایی موجود نیز از وظایف و اولویت های ابتدایی این راههاست ؛ چنانکه ایمن سازی راههای موجود از ساخت راههای جدید و حتی بهسازی و روکش راههای روستایی موجود امری بسیار پراهمیت تر بنظر میرسد .

اهداف :

1. بررسی بعضی از روشهای موجود ارزیابی اقتصادی احداث راههای روستایی

2. روش مدل و معیارهای مناسب تصمیم گیری به لحاظ فنی اقتصادی و اجتماعی بر رای اولویت بندی احداث راههای روستایی

3. انتخاب و ارائه برنامه پیشنهادی روشی آسان و مطابقت با شرائط بومی جهت احداث راههای روستایی برای چند منطقه کشور .

فصل دوم :

کاوش در متون :

بعد از بررسی در منابع و کتابهای موجود و پایان نامه های دانشجویی در زمینه راههای روستایی پژوهشهای بسیاری انجام شده است . آقایان ، فرداد ، تحلیل تصمیم برای ایجاد راههای کم رفت آمد ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف ، ١٣٧٦ . این پایان نامه مساله را به صورت یک مدل انتخاب دیده است و برای نمونه با استفاده از مدل لوجت ، انتخاب مدل شده است . در دو روش دیگر برای گزینش پروژه های برتر ، مبنای “فاصله “مورده استفاده قرار گرفته شده است . یکی از این روشها ، پروژه ها را بر اساس فاصله آنها از یکدیگر و روش دیگر بر اساس فاصله از یک پروژه مطلوب ،  دسته بندی می کند .

روش پیشنهادی آخر ، کاربرد تحلیل همایی که یک روش تحلیل تصمیم چند هدفی می باشد که در انتخاب پروژه ها به کار گرفته است . در این تحلیل برای هر پروژه دو شاخص خالص همایی و ناهمایی که به ترتیب نشان دهنده میزان برتری یک پروژه نسبت به پروژه های دیگر و برتری پروژه های دیگر نسبت به این پروژه است ، ساخته می شود . روشهای بیان شده ، در این پایان نامه به سادگی قابل اجرا بوده و نیاز به اطلاعات پیچیده ندارند. این پایان نامه مطالعه موردی کاربرد روشهای مذکور در شهرستان آستارا را نشان می دهد . در این پایان نامه به دو مشکل اساسی در مطالعات حمل و نقل روستایی اشاره میگردد …

پایان نامه ارزیابی اقتصادی احداث و نگهداری راه های روستایی

 :Abstract

.One of the most significant phases through planning and allocation fanatical credits for construction and maintenance roads includes its economical evaluation

During the recent decades this task was conducted practically. Nevertheless, some studies were carried out with aim to providing an ideal evaluation approach; requiring initially gathering primary data and then applicable for all experts. It is necessary to be mentioned that low expenditure would be

spent in case of collecting statistical data for this purpose. With respect to special locally conditions the approach can be equipped with other parameters.

The main parameters required to be evaluated includes: traffic load, natural ground topography, weather condition, regional extend, regional population, general domestic product regional (GDPR), and other associated parameters. The analysis hierarchy process (AHP) is

applies for evaluating these parameters. Evaluating all economical aspects, finally the appropriate method is selected.

فهرست مطالب :

عنوان

چکیده

مقدمه

فصل 1: تعریف مساله

ضرورت ، وظایف ، اهداف تحقیق

ضرورت

وظایف

اهداف

فصل 2: کاوش در متون

پیشینه تحقیق

تحلیل تصمیم برای ایجاد راههای کم رفت و آمد ، پایان نامه کار شناسی ارشد

دانشگاه شریف

تاثیر راه های روستایی در کاهش فقر

اسناد و گزارشهای موجود در دانشگاه تربیت مدرس

پروژه های اتمام یافته و در دست اقدام پژوهشکده حمل و نقل

مطالعات ، گزارشها و دستورالعملهای ادارات راه روستایی و اداره کل ستادی

مطالعات و دستورالعملهای کشورهای در حال توسعه و سازمانهای بین المللی

چند نتیجه از مطالعات و تجربیات دیگر کشورها

فصل 3: متدلوژی و روش تحقیق

روش تحقیق

فصل 4 : معرفی روشهای ارزیابی اقتصادی احداث راه های روستایی توسط پژوهشگران

مقدمه

تعریف راه روستایی از دیدگاه مراجع مختلف

روش مدل های فنی – اقتصادی HDM

مدل تصمیم گیری RED

نرم افزار RED

تحلیل منافع – هزینه ها

روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

فصل 5: معرفی معیارها در ارزیابی اقتصادی احداث راههای روستایی

مقدمه

شرائط آب و هوائی

طبقه بندی راه روستایی (عوارض طبیعی)

ترافیک و میزان تردد

جمعیت ساکن در نواحی روستایی

مساحت استان

سهم استان در تولید محصول ناخالص ملی در بخش کشاورزی وماهیگیری

(GDPR)

فصل 6: مبانی مدل مورد نظر و انتخاب نوع مدل

انتخاب مدل

روش تحلیل سلسله مراتبی

ایجاد ساختار درختی پارامترها و رسم نمودار AHP

مقایسه زوج به زوج پارامترها با هم

بررسی میزان سازگاری پاسخهای کارشناسان خبره

محاسبه وزن درفرایند تحلیل سلسله مراتبی

فصل 7: معرفی نرم افزار و کاربرد آن و تحلیل حساسیت

نرم افزار EC

تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت معیار های منافع

تحلیل حساسیت معیارها و زیر معیارهای هزینه

تحلیل حساسیت منافع و هزینه

تلفیق تحلیل ساسله مراتبی با برنامه ریزی خطی

فصل 8: ارائه نتایج و پیشنهادات

نتیحه گیری و پیشنهادات

منابع و ماخذ

پیوست ها

 

✅ نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و برای اطمینان بیشتر یک لینک دیگر به ایمیل شما ارسال میگردد.

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

فرمت فایل

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارزیابی اقتصادی احداث و نگهداری راه های روستایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید