حراج!

اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذکر نماذجَ من الترادف

۱۸,۰۰۰ تومان

کاربران گرامی محتوای این فایل اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذکر نماذجَ من الترادف می باشد که در قالب فایل word و در حجم 119 صفحه با توضیحات دقیق و کامل تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود این فایل به روی گزینه افـزودن به سبـد خریـد کلیک نمایید.

اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذکر نماذجَ من الترادف

کاربران گرامی محتوای این فایل اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذکر نماذجَ من الترادف می باشد که در قالب فایل word و در حجم 119 صفحه با توضیحات دقیق و کامل توسط تیم وب سایت راهنمای دانشجو تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود این فایل به روی گزینه افـزودن به سبـد خریـد کلیک نمایید.

مشخصات محصول :

عنوان: اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذکر نماذجَ من الترادف

تعداد صفحه: 119

فرمت فایل: word

پاورقی: ✔

منبع: ✔

قسمتی از متن فایل :

قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شد، تا اینکه معجزه آشکار برای جهانیان باشد،

بر قومی که خود قدر بزرگی بر بیان داشتند و در میان لهجه های مختلف، لهجه قریش جایگاه برتری گردید و قرآن از میان آن همه لهجه ها، از الفاظی نشأت گرفت که دارای آهنگی زیبا، گوشنواز و دلنشین است. لذا در این خلاصه پی آنیم که “مسأله ترادف” را که منشأ بحث و جدل و تحقیق علماء، لغت شناسان، ادیبان، و محققان از دیرباز تا کنون بوده است بررسی نمائیم.

در این میان لغت شناسان به دو دسته تقسیم شده اند :

1- موافقین : و این عده بر این باورند که برای یک معنی انبوهی از کلمات مترادف

وجود داشته که باعث غنی و وسعت زبان گردیده، و علت آن را علل و اسبابی می دانند که به نوعی باعث ایجاز این زبان گردیده است. و کثرت مترادفات را باعث آهنگین نمودن نثر عربی دانسته اند.

2- دسته دیگر مخالفین وجود ترادف که صرف نظر از طبیعت و سرشت لغت،

بر این باورند که هیچ دو کلمه ای در زبان عربی نمیتوان یافت که از نظر معنی

اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذکر نماذجَ من الترادف

کاملاً یکسان باشد چون آن را حکیمانه نمیدانند، بلکه به دنبال فروق دقیق و عمیق میان ارتباط کلمات هستند. در عصر حاضر یکی از موضوعات شعله ور فرهنگستان قاهره و مجامع علمی ادبی گردیده است. این مختصر ره توشه در جستجوی یافتن پاسخی برای این مسئله است و میکوشد با بررسی زوایای مختلف موضوع برخی از آثار دانشمندان لغت شناس را در این زمینه مطرح کرده و مورد نقد و بررسی قرار دهد تا ان شاءالله و به تحلیل و قضاوت نهایی دست یابد.

فصل اول : «شناخـت تـرادف»
شامل موارد زیر است :

1- سیر تاریخی بحث های لغوی

2- رساله ها و کتاب های مربوط به مترادفات، لغت شناسان قدیم و معاصر که در هفت صفحه خواهد آمد.

3- مراحل جمع آوری لغت

4- واژه مترادف، اولین مورد استعمال آن، معانی لغوی آن

5- تعریف ترداف، و اولین کسانی که به طور آشکار درباره ترادف اظهار نظر کرده اند. مانند : علی بن عیسی الرمانی (م ۳۸۴ ه)، ابن مالک، المرتضی زبیدی

6- تعریف امام فخر رازی : تفاوت ترادف با تأکید و تابع، ترادف کلمات غیر مفرده، بحث درباره الفاظ، متوارده و مترادفه و نتیجه گیری

7- الفاظ متوارده و الفاظ مترادفه و نظریه فقیه و مفسر طبرستانی، کیا الهرّاسی (م ۵۰۴ ه)

8- تعریف خواجه نصیرالدین طوسی

9- ترادف کلمات غیرمفرده، عیسی الرمانی

10- تعاریف اهل اصول و معاصرین، استاد محمود شهابی، کیا الهرّاسی، شیخ محمد رضا مظفر

11- تعاریف ترادف در قرون اخیر، نظریه لغت شناس معاصر دکتر ابراهیم انیس

12- تعریف ترادف از نظر زبان شناس معاصر، پالمر، اولمان

13- ترادف تام و نظریه اولمان زبان شناس معاصر

14- شرایط ترادف تام از نظر دکتر ابراهیم انیس

15- کاربردهای ترادف شامل : تأکید و مبالغه، توسعه فصاحت و بلاغت، به کارگیری تعابیر مختلف، مسئله ترادف و مسائل مربوط به فرهنگستان زبان قاهره مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم : «اسباب به وجودآمدن الفاظ مترادف از نظر لغت شناسان قدیم و معاصر»
که شامل موارد زیر است :

1- گویش های مختلف

2- کلمات دخیله

3- صفت

4- شرح لغت و معاجم لغوی

5- نامگذاری با ذوق شخصی

6- نسبت

7- موسیقی کلام

8- حذف

9- عدم تمایز بین مطلق و مقید

10- کنایه

11- کنیه

12- مرور زمان و تحمل معنای جدید

13- فخرفروشی و مباهات به جمع کردن مترادفات

14- تطور صوتی

مانند : تداخل لغات، إبدال، قلب، إتباع

15- تطور دلالی مانند : تعمیم خاص، تعمیم عام، مجاز و مجاورت می باشد که مورد بررسی قرار گرفته و پایان این فصل موضوعاتی که قابلیت تحقیق بیشتر را دارد و خود می تواند موضوع رساله ای باشد مطرح گردیده است….(ادامه متن در فایل اصلی)

فهرست مطالب :

عنوان

موجز الرساله (چکیده)

مقدمه

فصل اول : شناخت ترادف

سیر تاریخی

معاصرین و پدیده ترادف

جمع آوری لغت

ترادف لغوی

ترادف صراحتاً

تعریف امام فخر رازی

تفاوت ترادف با تأکید و تابع

نتیجه

الفاظ متوارده و الفاظ مترادفه

تعریف خواجه نصیرالدین طوسی

ترادف غیر مفرده

تعاریف اهل اصول

نمودار رابطه مترادف و متمایز

نظریه دکتر ابراهیم انیس

تعریف ترادف از نظر زبان شناسی معاصر

پالمر

اولمان

ترادفات تام

شرایط ترادف تام و نظریه دکتر ابراهیم انیس

معاصر بودن

وحدت محیط پیدایش زبان

اتحاد کامل بین معنی دو واژه

نتیجه تطور صوتی نبودن

کاربردهای ترادف

تأکید و مبالغه

توسعه فصاحت و بلاغت از نظر دکتر صبحی صالح

ابن یعیش

به کارگیری تعابیر مختلف

سیوطی

ابن فارس

ابوبکر باقلانی

مسئله ترادف

فصل دوم: علل به وجودآمدن لغات مترادف

اسباب ترادف

گویش های مختلف از نظر ابن جنی

تعریف سیوطی

تعریف راغب اصفهانی

تعریف ترنچ

نظر دکتر رمضان  عبدالتواب

تعریف علی عبدالواحد وافی

تعریف ابن فارس

کلمات دخیله و تعریب

نظریه ابوحاتم

نظریه خفاجی

نظریه اولمان

صفت

نظریه سیبویه، عکبری، ابن فارس

نظریه قاضی ابوبکر ابن العربی

نظریه علی الجارم

نظریه دکتر ابراهیم انیس

شرح لغت و معاجم لغوی

نامگذاری با ذوق شاعری یا تعبیرات شخصی

نظریه نولدکه

نسبت

نظریه علی  الجارم

موسیقی کلام

نظریه دکتر ابراهیم انیس

حذف

عدم تمایز بین مطلق و مقید

کنایه

کنیه

مرور زمان و تحمل معنای جدید

فخر فروشی  و مباهات به جمع کردن مترادفات

تطور صوتی

تداخل لغات

نظریه ابن جنی

إبدال

قلب

إتباع

تطور دلالی

تخصیص عام

مجاز

مجاورت

نظریه احمد بن فارس

فصل سوم : نظرات لغت شناسان درباره ترادف

موافقین پدیده ترادف

نویسندگان کتابهای فعلتُ و أفعلتُ

مؤلفین مشهور رساله‌های فعلتُ و أفعلتُ

زیاده روی درموضوع ترادف

نظریه ابن فارس

نظریه ابن خالویه و ابوعلی الفارسی

مخالفین وجود ترادف

نظریه ابن الأعرابی

نظریه احمد ابن یحیی ثعلب

نظریه دکتر رمضان عبدالتواب

نظریه ابوعلی فارسی

نظریه ابن درستویه

نظریه ابوالحسین احمد ابن فارس

نظریه ابوهلال عسکری

نظریه خَطابّی

نظریه مرزوقی

نظریه ثعالبی

نظریه راغب اصفهانی

نظریه ابوالبرکات الأنباری

نظریه اجدابی

نظریه ابوالفتح المطرزی

نظریه قاضی بیضاوی

مجموعه های فروق اللغوی

کفایت یک اسم برای یک مسمّی

نظریه ابن درستویه و ابوعلی فارسی و امام فخررازی

نظریه تهانوی

نظریه فرهنگستان زبان قاهره

نظریه خانم دکتر بنت الشاطی

نظرات نویسندگان و محققان معاصر زبان عربی

نظریه دکتر شوقی ضیف

نظریه دکتر  ابراهیم انیس

نظریه دکتر رمضان عبدالتواب

نظریه دکتر احمدمختارعمر

نظریه دکتر محمد کمال بشر

نظریه استاد حفنی ناصف

نظریه استاد علی الجارم

نظریه دکتر طه حسین

نظریه استاد احمد انیس

نظریه دکتر محمد المبارک

نظریه دکتر علی عبدالواحد

نظریه دکتر فتح الله صالح علی المصری

نظریه دکتر صبحی صالح

نظر زبان شناسان معاصر

نظریه پالمر

نظریه بلوم فیلد

نظریه فیرث

نظریه لهرر

نظریه ریچارد ترنچ

نظریه پروفسور کالینسون

نظریه اولمان

نظریه لافین

فصل چهارم : پیرامون ترادف در قرآن

نظر منکرین ترادف واژه های قرآنی

نظریه ابن الأعرابی

نظریه ابوهلال عسکری

نظریه راغب اصفهانی

نظریه دکتر محمد مندور

قائلین وجود واژه های مترادف در قرآن

نظریه بدرالدین زرکشی و نمونه هایی از آیات قرآن

نظریه دکتر ابراهیم انیس و آیات مترادف

نظریه الواحدی درباره آیه ۱۰۴ سوره بقره

رد نظر وجود ترادف در واژه های قرآنی

نظر دکتر صبحی صالح

فصل پنجم : تحلیل ها و قضاوتهای نهایی

واژه لغت (لغت با توجه به شواهد قرآنی)

ترادف تام یا انطباق خلاف اصل است

نظریه ارسطوا

ترادف به صورت سرشت لغت و طبیعت آن ، درکاربرد وجود دارد

عموماً از سه دسته از مترادفات استفاده می شود

الأمر بین الأمرین

نظریه علامه ابن تیمیّه

خاتمه

نظریه خطابی و دکتر مندور

پیوست شماره یک : «الترادف فی الحقل القرانی» «الترادف فی اسماء القران»

پیوست شماره دو : «الترادف فی الافعال»

منابع و مأخذ

 

✅ نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و برای اطمینان بیشتر یک لینک دیگر به ایمیل شما ارسال میگردد.

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

فرمت فایل

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذکر نماذجَ من الترادف”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید