حراج!

جزوه آموزش کامل SPSS

۱۰,۰۰۰ تومان

کاربران گرامی محتوای فایل شامل کاملتریـن و بهتریـن جزوه آموزش کامل SPSS می باشد که در قالب فایل pdf با کیفیت عالی تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود این فایل به روی گزینه افـزودن به سبـد خریـد کلیک نمایید.

با 50% تخفیف ویژه

20,000 تومان

10,000 تومان

شناسه محصول: جزوه-آموزش-کامل-spss دسته: برچسب: , , ,

جزوه آموزش کامل SPSS

کاربران گرامی محتوای فایل شامل کاملتریـن و بهتریـن جزوه آموزش کامل SPSS می باشد که در قالب فایل pdf با کیفیت عالی توسط تیم وب سایت راهنمای دانشجو تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود این فایل به روی گزینه افـزودن به سبـد خریـد کلیک نمایید.

مشخصات محصول :

عنوان: آموزش SPSS

فرمت فایل: pdf

توضیحات لازم :

دنیای کنونی، دنیای دگرگونی دانش و گستردگی دانسته ­ها است. در این میان، علم آمار با توجه به نقش مؤثر آن در نظم بخشیدن به اکتشافات جدید و یادگرفته ­های نوین بشر از اهمیت فراوانی برخوردار است. در راستای توجه به این مهم، بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان در دنیای آمار به کنکاش پرداخته ‏اند و حاصل یافته­ های خود را در قالب نظریه­ های مشخص ارائه نموده ­اند تا بدین وسیله دیگران نیز از سودمندی­ های یافته ­های نوین بهره­مند گردند. در همین راستا، پژوهشگر در راستای راهنمایی و کمک به اهالی پژوهش به نوشتن این کتاب همت گمارده است. امیدوارم خواندن این کتاب شما را در رسیدن به اهداف پزوهشیتان یاری نماید.

فهرست مطالب :

گفتار نخست: دانسته ­های ضروری پیش از آغاز استفاده از SPSS

۱,۱. انواع روش­های پژوهش

۱,۲. انواع متغیرها

۱,۳. مفهوم جامعه و نمونه آماری

۱,۴. آمار توصیفی و آمار استنباطی

۱,۵. روش­ های برآورد نمونه آماری (جدول مورگان و فرمول کوکران)

۱,۶. روایی و پایایی پرسشنامه

۱,۷. روش ­های آماری پارامتریک و ناپارمتریک

گفتار دوم: آشنایی با منوهای نرم­افزار آماری

۲,۱. انواع پنجره ­های موجود در SPSS

۲,۱.۱. آشنایی با پنجره های اصلی در SPSS

۲,۱.۱.۱. پنجره Data view

۲,۱.۱.۲. پنجره Viewer

۲,۱.۱.۳. پنجره Syntax

۲,۱.۲. آشنایی با صفحه ­های فرعی در SPSS

۲,۱.۲.۱. پنجره فرعی Variable View

۲,۱.۲.۲. پنجره فرعی Variable View

۲,۱.۲.۳. پنجره فرعی Chart Editor

۲,۱.۲.۴. پنجره Draft Viewer

۲,۲. عملکردهای اصلی در SPSS

۲,۲.۱. تعیین نام متغیر، ویژگی ­های آن و ورود داده­ ها

۲,۲.۲. دستور Split file

۲,۲.۳. دستور sort cases

۲,۲.۴. دستور Weight Cases

۲,۲.۵. دستور Recode

۲,۲.۵.۱. Recode یا کدگذاری مجدد بر روی متغیرهای موجود (Recode into same variables)

۲,۲.۵.۲. Recode یا کدگذاری مجدد با ساخت متغیر جدید (Recode into Different variables)

۲,۲.۶. شمارش تعداد داده­ هاي يك متغير با شرايط خاص (از طريق زير منو Count)

۲,۲.۷. محاسبه و ساختن متغیرها با ترکیب سؤالات (compute)

جزوه آموزش SPSS

گفتار سوم: نخستین تحلیل­ها با استفاده از آمار توصیفی

۳,۱. پالایش و آماده­سازی داده­ها

۳,۲. شاخص­های توصیفی اصلی در گزارش پایان­نامه­ای

۳,۲.۱. شاخص­های موجود در گزینه Frequencies

۳,۲.۱.۱. فراوانی مطلق

۳,۲.۱.۲. چارک اول، دوم و سوم

۳,۲.۱.۳. صدک­ها

۳,۲.۱.۴. شاخص­های مرکزی

۳,۲.۱.۵. شاخص­های پراکندگی

۳,۲.۱.۶. چولگی و کشیدگی

۳,۲.۲. شاخص­های موجود در گزینه Descriptive

۳,۲.۳. شاخص­های موجود در گزینه Explore

۳,۲.۳.۱. آزمودن نرمال بودن داده­ها با آزمون شاپیرو

۳,۲.۳.۲. محاسبه تمامی آماره­های مرکزی و پراکندگی برای سطوح مختلف متغیرها

۳,۲.۴. جداول توافقی ماتریسی در Crosstab

۳,۳. ترسیم نمودارهای مهم در پایان­نامه­ها

۳,۳.۱. رسم نمودار از طریق منوی Graphs

۳,۳.۲. رسم نمودار Scatter plot

۳,۳.۳. رسم نمودار هیستوگرام (بافت نگار)

۳,۳.۴. نمودار دایره‎ای

۳,۳.۵. نمودار Q-Q

۳,۳.۶. نمودار جعب ه­ای

گفتار چهارم: انواع روش­ های پایای و روائی در پایان­نامه و مقالات

۴,۱. محاسبه انواع روش­ های پایایی در SPSS

۴,۱.۱. روش محاسبه پایایی آلفای کرونباخ

۴,۱.۲. روش محاسبه پایایی دونیمه­کردن

۴,۱.۳. روش محاسبه پایایی به روش موازی

۴,۱.۴. روش بازآزمایی

۴,۲. انواع روش ­های بررسی روایی

۴,۲.۱. روائی محتوایی

۴,۲.۲. روائی ملاکی

۴,۲.۳. اعتبار سازه و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی

۴,۲.۳.۱. تحلیل عاملی اکتشافی

۴,۲.۳.۲. روش عملی انجام تحلیل­عاملی اکتشافی و روش گزارش آن در پایان­نامه

گفتار پنجم: بررسی مفروضه ­های اصلی آزمون­ های پارامتریک

۵,۱. نرمال بودن

۵,۱.۱. تحلیل توصیفی (بررسی شاخص­های توزیع)

۵,۱.۲. استفاده از آزمون استنباطی کولموگروف – اسمیرنوف و آزمون شاپیرو

۵,۲. آزمون استقلال خطاها

۵,۳. آزمون همگنی واریانس ­ها

۵,۴. همگنی شیب­ های رگرسیونی (مثلا در تحلیل کوواریانس)

۵,۵. بررسي نرمال بودن خطاها

۵,۶. بررسی هم­خطیCollinearity

۵,۷. شناسايي و حذف داده­ هاي دور افتاده

گفتار ششم: استفاده از آمار پارامتریک

۶,۱. آزمون­ های آماری برای بررسی تفاوت­ها

۶,۱.۱. بررسی تفاوت­ ها در یک گروه (tتک­نمونه­ای)

۶,۱.۲. بررسی تفاوت­ ها در دو گروه مستقل (tمستقل)

۶,۱.۳. بررسی تفاوت­ ها در دو گروه وابسته (tزوجی)

۶,۱.۴. بررسی تفاوت­ ها در بیش از دو گروه مستقل (Anova)

۶,۱.۵. بررسی تفاوت­ ها در اندازه ­گیری­ های مکرر (Repeated measurement)

۶,۱.۶. تحلیل واریانس دوراهه (دوعاملی)

۶,۲. آزمون­ های آماری برای بررسی میزان تأثیر متغیرها بر یکدیگر

۶,۲.۱. رگرسیون ساده

۶,۲.۲. رگرسیون چندمتغیره

۶,۲.۳. رگرسیون سلسله­ مراتبی

۶,۲.۴. تحلیل رگرسیون لوجستیک

۶,۲.۵. تحلیل­مسیر

۶,۴. آزمون­ MANOVA برای بررسی طرح­های دارای بیش از یک متغیر وابسته

گفتار هفتم: آزمون ­های آماری برای بررسی رابطه یا همبستگی

۷,۱. ضریب همبستگی پیرسون

۷,۲. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

۷,۳.ضریب توفقی c

۷,۴.ضریب کرامر و فی

۷,۵.ضريب همبستگيمجذور اتا

۷,۶.ضريب همبستگي چندرشته­ای

۷,۷.ضريب همبستگي كاپاي كوهن

۷,۸.ضريب همبستگي دوحالتی (تتراکوریک)

گفتار هشتم: آزمون ­های ناپارامتریک (آزمون­ های ناپارامتریکِ معادل آزمون­ های پارامتریک):

۸,۱. آزمون­ های ناپارامتریک در سطح ترتیبی

۸,۱.۱. آزمون تصادفی بودن

۸,۱.۲. آزمون دوجمله­ای

۸,۱.۲. بررسی تفاوت­ ها در دو گروه مستقل (یو مان ویتنی)

۸,۱.۳. بررسی تفاوت­ ها در دو گروه وابسته (ویلکاکسون و نشانه)

۸,۱.۴. بررسی تفاوت­ ها در بیش از دو گروه مستقل (کروسکال والیس)

۸,۱.۵. بررسی تفاوت ­ها در اندازه­گیری­ های مکرر (فریدمن)

۸,۲.۱. آزمون خی­دو و کاربردهای گوناگون آن

۸,۲.۱.۱. بررسی تفاوت­ ها در یک گروه (خی­دو تک نمونه­ای یا آزمون مجذور خی یا خی‏دو خوبی برازندگی)

۸,۲.۱.۲.آزمون خی‏دو توافقی دوبعدی

۸,۲.۲. بررسی تفاوت­ ها در دو گروه وابسته (مک­نمار)

۸,۲.۳. بررسی تفاوت­ ها در بیش از دو گروه وابسته (کوکران)

با آرزوی موفقیت  شما در تمامی مراحل زندگی …

 

✅ نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و برای اطمینان بیشتر یک لینک دیگر به ایمیل شما ارسال میگردد.

توضیحات تکمیلی

فرمت فایل

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جزوه آموزش کامل SPSS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید