دانلود خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی

۵,۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی

کاربران و دانشجویان گرامی محتوای این فایل کاملترین و بهترین خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی می باشد که در قالب فایل WORD (قابل ویرایش و آماده پرینت) و در 125 صفحه تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود فایل به روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک نمایید.

دانلود خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی

کاربران و دانشجویان گرامی محتوای این فایل کاملترین و بهترین خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی می باشد که در قالب فایل WORD (قابل ویرایش و آماده پرینت) و در 125 صفحه تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود فایل به روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک نمایید.

بخشی از متن:

مقدمه:

آموزش و پرورش هر جامعه، خاص آن جامعه است و از فرهنگ، حكومت، اقتصاد و ارزشهاي آن جامعه متأثر مي شود. به طور كلي، تعليم و تربيت يك كشور به درك كامل فلسفه تربيت از سوي جامعه و مسئولان آن بستگي دارد. امروزه با پيشرفت علوم به خصوص علوم انساني و تأثيري كه اين علم در تعليم و تربيت دارد. متخصصان آموزش و پرورش معتقدند كه تربيت كودك اگر مهم تر از تعليم او نباشد اهميت كمتري از آ ن ندارد. در دنياي امروز فلسفه تعليم و تربيت بر اين اساس بنا شده است كه تمامي جنبه هاي شخصيت فرد پرورش يابد. به اين صورت كه براي داشتن انساني سالم، خلاق و مفيد در جامعه لازم و ضروري است كه همگام با توسعة قواي فكري و عقلي فرد، قواي جسماني وعاطفي او هم پرورش يابد. مطالعة شخصيت انسان يكي از مهمترين و پيچيده ترين مباحث در روان شناسي مي باشد. مفهوم شخصيت از جمله مفاهيمي است كه در طول تاريخ بشر تغيير و تحول عمده اي كرده است. به علت اينكه مطالعه شخصيت براي درك ماهيت انسان اهميت زيادي د ارد. تولد اين رشته با كارهاي ويلهلم ونت در سال 1879 در دانشگاه لايپزيك در آلمان شروع شد (شولتز، 1990، ترجمه كريمي و همكاران، 1384).

در اوايل قرن بيستم واتسون آمريكايي تحولي عظيم بر عليه كارونت به وجود آورد و جنبش رفتارگرايي را بنيان نهاد. كه معتقد است روان شناسي علمي بايد بر جنبه هاي ملموسي از ماهيت انسان تمركز كند كه بتوان آن را ثبت كرد، شنيد و اندازه گيري كرد. در دهة 1930 مطالعة شخصيت در روان شناسي آمريكا عمدتاً توسط هنري موراي و گوردن آلپورت در دانشگاه هاروارد، رسميت پيدا كرد (شولتز، 1998، ترجمه سيد محمدي، 1385).

عوامل متعددي در طرز رفتار انسان نقش تعيين كننده دارند كه برخي از اين عوامل به وسيلة شاخه اي از علم روان شناسي به نام روان شناسي شخصيت مورد بحث و بررسي قرار گرفته است كه يكي از جذاب ترين و شيرين ترين موضوعهاي روان شناسي مي باشد كه اين موضوع در قالب نظريه ها و رويكردهاي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. آنچه در ارزيابي شخصيت هر فرد مهم است پيچيدگي ماهيت آن و اندازه گيري آن مي باشد. اگر واقعاً بتوان به اندازه گيري شخصيت پرداخت مي توان دانش و اطلاعات خود را در مورد آن افزايش و توسعه داد. (براهني ، 1361).

اين پيچيدگي ماهيت شخصيت انسان باعث شده كه تاكنون پاسخ يكساني به سؤال «شخصيت چيست؟» داده نشود و نبايد تصور كنيم كه تنها يكي از اين نظريه ها درست است و بقيه غلط هستند. زيرا هر كدام از نظريه پردازان در تعريف خود به جنبه هاي مختلف شخصيت توجه كرده اند و دسته بندي افراد به تيپ هاي مختلف دست كم به زمان بقراط (حدود 400 سال قبل از ميلاد) باز مي گردد.
ما در برخورد با ديگران، معمولاً حدسهايي در مورد آنها مي زنيم و براي توصيف شخصيت آنها از اصطلاحاتي استفاده مي كنيم مثلاً اجتماعي، درون گرا و….. و اين برداشتهاي ما از ديگران، بر رفتار ما با آنها تأثير مي گذارد. و بر اساس ارزيابي شخصيت آنها، در مورد آنها به قضاوت مي پردازيم. اين برداشتهاي ما از شخصيت افراد مبتني بر كارهايي است كه از افراد در طي زمانهاي مختلف سر مي زند. گوردون آلپورت 50 تعريف مختلف از شخصيت را مرور و ارائه كرده است (آلپورت، 1937).
ايشان تعريف خود را از شخصيت به اين صورت ارائه كرده است كه: «شخصيت سازمان پويايي از نظامهاي جسمي، رواني در درون فرد است كه رفتار و افكار ويژة او را تعيين مي كند» (آلپورت، 1961).

هدف كتل از مطالعة شخصيت پيش بيني رفتار مي باشد، يعني رفتاري كه شخص در پاسخ به يك موقعيت خاص از خود بروز مي دهد كه در معادله رياضي به صورت R= f(p,s) بيان مي كند. علت اصلي مطالعة شخصيت در عصر كنوني، شناخت انساني است كه خود سبب تمامي مشكلات و بحرانهايي است كه گريبانگيرش شده است. آبراهام مزلو معتقد است كه «انسان عامل اصلي مشكلات جهان است به طوري كه با اصلاح او همه چيز اصلاح مي گردد (مزلو، 1957).
يكي از حوزه هاي اصلي كاربرد روان شناسي در دنياي واقعي، ارزشيابي شخصيت است. به عنوان مثال متخصصان روان شناسي باليني از طريق يك ارزيابي مناسب شخصيت مي توانند بهترين روش درمان را انتخاب نمايند. در مدارس هم، ارزشيابي شخصيت به روان شناسان آموزشگاهي كمك مي كند تا بتوانند به علل ناسازگاري و مشكلات يادگيري دانش آموزان پي ببرند. در عصر امروزي عوامل متعددي بر رفتار فرد تأثير دارند كه مهمترين آنها خانواده، مدرسه واجتماع مي باشد. كه اين سه عامل، اساس شخصيت فرد را در دوران كودكي پي ريزي مي كنند. امروزه افراد براي همگام بودن با این تحولات و به روز کردن مهارتهایشان همواره مشغول کسب اطلاعات به روز می باشند. در طول سالهاي گ ذشته نظريات مختلفي در زمينة توصيف و چگونگي تحول رفتار آدمي، بيان شده است. از جملة اين نظريه ها، نظرية شناختي- اجتماعي بندورا مي باشد. اين نظريه بر مبناي يادگيري استوار است كه در ابتدا به نظرية يادگيري- اجتماعي مشهور بود. در اين نظريه بر ريشه هاي اجتماعي رفتار و اهميت فرايندهاي شناختي، همچنين تمام ابعاد زندگي يعني انگيزش، هيجان و عمل تأكيد شده است (پروين، 2001، ترجمه جوادي و كديور 1381).
بر اساس اين ديدگاه انسان به عنوان موجودي فعال بوده و بر رويدادهاي زندگي خود تأثيرگذار است. در نظرية بندورا، ابعاد مختلف شخصيت مطرح شده است،كه به بررسي مفهوم خودكارآمدي يا توانايي ادراك شده فرد در انطباق با موقعيت هاي خاص خواهيم پرداخت. از نظريه پردازان انگيزش پيشرفت كه تحقيقات خود را بر ادراكات توانايي متمركز كرده اند باندورا وكووينگتون مي باشند. بندورا به اين ادراكات تحت عنوان خودكارآمدي اشاره مي كند و كووينگتون در نظرية خودارزشي اش شايستگي ادراك شده را مورد بحث قرار مي دهد و معتقد است انسانها نياز د ارند هم از طرف خودشان و هم از طرف ديگران به عنوان افرادي شايسته درك شوند. مفهوم خودكارآمدي از نظر بندورا به يك احساس واقعي از تسلط در مهارت اشاره دارد. يعني دانش آموزان وقتي احساس مؤثر بودن خواهند كرد كه آنها خودشان واقعاً احساس كنند كه در به دست آوردن يك مهارت يا دانش جديد در حال پيشرفت هستند. به اين صورت كه بامشاهده موفقيت خود در گذشته نسبت به آينده نيز مطمئن مي شوند و اگر در گذشته با شكست مواجه شده باشند در مورد موفقيت خود در آينده نااميد خواهند بود (استيپك، ترجمه حسن زاده و عموئی، 1381).

بيان مسئله:

با پيشرفت روزافزون علم و دانش، ثابت شده است كه آموزش دادن به اشخاص جهت كنترل رفتارهاي خود يك امر ضروري مي باشد. تا فرد به عوامل بيروني نياز كمتري د اشته باشد و بتواند در زمينة تحصيلي و يادگير خود عوامل انگيزشي را در خود ايجاد و كنترل كند. هدف همة فعاليت هاي آموزشي، ايجاد يادگيري است و اين مسئله يكي از مسائل مهم در عصر امروزي است همچنين هدف اصلي آموزش تسهيل يادگيري است. به سبب پيچيدگي و اهميت مفهوم يادگيري تعريفهاي مختلفي در اين زمينه ارائه شده است كه معروف ترين آن مربوط به هرگنهان و السون مي باشد كه يادگيري را تغيير نسبتاً پايدار در توان رفتاري فرد مي دانند كه بر اثر تجربه حاصل مي شود (هركنهان و السون، 2001، ترجمه سيف 1384).

مسئله يادگيري يكي از مسائل مهم در عصر امروزي است و به همين خاطر است كه سرمايه گذاري بسيار گسترده اي براي رسيدن به همين مسئله صورت مي گيرد اما براي استفادة بهينه از اين سرمايه گذاري بر دست اندركاران نظام تعليم و تربيت فرض است كه در پي شناخت عوامل تأثيرگذار بر پيشرفت تحصيل و آموزشي باشند و با روشن ساختن ميزان تأثير آنها بر يادگيري، معلمان را در وظيفة آموزشي خود مدد رسانند. پيشرفت تحصيلي از موضوعات اساسي در آموزش و پرورش مي باشد كه متخصصان تعليم و تربيت همواره به پژوهش و بررسي عوامل مؤثر بر آن پرداخته اند. اين عوامل مي تواند مربوط به ويژگيهاي رواني، اجتماعي و عاطفي دانش آموزان باشد يا اينكه مي تواند مربوط به كلاس درس، مدرسه و نظام تعليم و تربيت باشد. دسي (1975) دسي و ريان (1985) و ساير محققان انگيزش ، به دو نوع كلي از انگيزش يعني انگيزش دروني و بيروني اشاره نموده اند. انگيزش بيروني زماني وجود دارد كه افراد به وسيلة پيامدهاي خارجي و بيروني برانگيخته مي شوند. در مقابل انگيزش بيروني، انگيزش دروني وجوددارد كه در آن شخص براي انجام موفقيت آميز تكاليف خود تمايل دروني دارد، و براي آن ارزش بيروني وجود ندارد. افرادي كه براي انجام يك فعاليت خاص، به طور دروني برانگيخته مي شوند، افرادي خلاق ، خود تنظيم و خودكارآمد محسوب مي شوندكه فعالانه به دنبال فرصت هايي براي مشاركت هستند و در فعاليت مورد علاقه خود به گونه ا ي غرق مي شوند كه زمان و ساير ضروريات زندگي را فراموش مي كنند (دسي و ريان 1985). اينگونه افراد در مي يابندكه در موقعيت معيني قادر به عملكردي موفقيت آميز هستند (بندورا واسچانك 1981، اسچانك 1989). و آنان مي توانند موقعيت را به طور معناداري كنترل و تنظيم كنند (كورندو دوكمپر 1985، استيپك و وايزز 1981 و وايزر و كامرون 1985).

 

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و برای اطمینان بیشتر یک لینک دیگر به ایمیل شما ارسال میگردد.

توضیحات تکمیلی

فرمت فایل

تعداد صفحات

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید