حراج!

دانلود مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر طلاق

۷,۰۰۰ تومان

تاثیر شبکه های اجتماعی بر طلاق

دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل مقاله در مورد بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر میزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين می باشد که در قالب فایل WORD – (قابل ویرایش) و در 132 صفحه تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود فایل به روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک نمایید.

شناسه محصول: دانلود-مقاله-تاثیر-شبکه-های-اجتماعی-بر دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دانلود مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر طلاق

دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل مقاله در مورد بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر میزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين می باشد که در قالب فایل WORD – (قابل ویرایش) و در 132 صفحه تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود فایل به روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک نمایید.

بخشی از متن مقاله: 

موضوع مقاله: بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر میزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين 25 تا 40 سال (بهمراه پرسشنامه و کار آماری)

به نظر می­ رسد شبکه های اجتماعی و دنياي مجازي به عنوان یکی از کارگزاران جامعه پذیری امروزی در بروز پدیده طلاق و رضايت زناشويي زوجين تاثير زيادي دارد. هدف پژوهش حاصر بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر میزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين 25 تا 40 ساله در سال 1393 می باشد. در پژوهش حاضر جامعه آماري شامل كليه زوجين 25 تا 40 سال در بررسي تأثير شبكه­ هاي اجتماعي و دنياي مجازي به ميزان طلاق و رضايت زناشويي در سال 1393 مي­باشد. مقدار نمونه 100 نفر زوجين 25 تا 40 سال انتخاب شده است. در اين پژوهش از دو پرسشنامه رضايتمندي زناشويي در اين پژوهش از دو پرسشنامه رضايتمندي زناشويي Enrich و پرسشنامه محقق ساخته شبكه­ هاي اجتماعي و مجازي استفاده شده است. پژوهش نشان داد میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی بر رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال شهرستان کاشان اثر معناداری دارد. هم­چنین بین رضایت زناشویی افراد عضو شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی و افراد غیر عضو تفاوت معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، بین تقاضای طلاق و عضویت افراد در شبکه های اجتماعی و دنياي مجازی رابطه معناداری وجود دارد. مشخص شد بین رضایت زناشویی زنان و مردان عضو شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی تفاوت معناداری وجود ندارد. هم­چنین بین رضایت زناشویی اعضای شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی با سطوح تحصیلات رابطه معناداری وجود ندارد.

فهرست مطالب:

فصل اول: كليات پژوهش

1-1- مقدمه

1-2- بيان مسئله

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف كلي

1-4-2- اهداف جزئی پژوهش

1-5- فرضيات پژوهش

1-5-1- فرضيه اصلي

1-5-2- فرضیات فرعی

1-6- تعاريف متغيرهاي پژوهش

1-6-1- تعاريف نظري

1-6-2- تعاريف عملياتي

 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- چیستی شبکه های اجتماع

2-2- شبکه اجتماعی به معناي كلي

2-3- شبکه اجتماعی مجازی چیست؟

2-4- رسانه اجتماعی یا رسانه شبکه اجتماعی چیست؟

2-5- معرفی و تاریخچه شبکه های اجتماعی

2-6- علل پیوستن به شبکه های اجتماعی مجازی

2-7- تعامل در شبکه های اجتماعی

2-8- چگونکی بهره گیری جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی

2-9- مطالعات جمعیت شناختی کاربران

2-10- تأثیرات شبکه های اجتماعی بر ابعاد مختلف زندگی

2-10-1- هویت زدایی

2-10-2- انزواطلبی

2-10-3- فردگرایی

2-10-4- روابط آزاد

2-10-5- استرس زنان

2-11- اثرات منفی و غیر قابل جبران شبکه های اجتماعی بر زندگی انسان ها

2-12- کارکردهای شبکه های اجتماعی

2-13- کودکان و نوجوانان در شبکه های اجتماعی اجتماعی

2-14- رضایت زناشویی

2-15- دلایل بروز آشفتگی در روابط زناشویی

2-16- دستیابی به رضایت زناشویی

2-17- ایجاد رضایت زناشویی

2-18- زوج خوشبخت و کامل

2-19- علل مشکلات و تعارضات در میان زوجین

2-20- طلاق

2-21- طلاق و کودکان

2-22- تاریخچه طلاق

2-23- اثرات طلاق

2-24- نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی

2-25- مدل مثلث عشق استرنبرگ

2-26- اثرات نزدیکی و فاصله در تداوم زندگی

2-27- نقش فشارهای فرهنگی در رضایت زن و شوهر

2-28- پیشرفت فردی در زوجین

2-29- روابط جنسی

2-30- اختلافات مالی

2-31- روابط والدین و کودک

2-32- عوامل شخصی

2-33- حسادت

2-34- خشونت زناشویی

2-35- رضایت زناشویی و عقاید مذهبی

2-36- توصیه های تربیتی برای بحران زدایی

2-37- هفت اصل زندگی زناشویی کارآمد

2-38- کار کرد مطلوب خانواده

2-39- معنی و مفهوم خانواده متعادل

2-40- خانواده مدرن

2-41- زیر منظومه زن و شوهر

2-42- تفاوت های زنان و مردان

2-42-1- نقش کروموزوم yدر ایجاد تفاوت ها

2-42-2- تفاوت در رشد

2-42-3- تفاوت در علایق و رغبت ها

2-42-4- پرخاشگری

2-42-5- اضطراب

2-43- پیشینه پژوهش

2-43-1- پژوهشهای خارجی

2-43-2- پژوهشهای داخلی

 فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- روش پژوهش

3-2- جامعه آماری

3-3- حجم نمونه و نمونه گیری

3-4- نحوه گردآوری داده ها

3-5- ابزار اندازه گيري پژوهش

3-5-1- آزمون رضایتمندی زناشویی Enrich

3-5-2- پرسشنامه شبكه هاي اجتماعي و مجازي

3-6- روش گردآوري داده ها

3-7- روش تجزيه و تحليل داده‌ها

3-8- بررسي عوامل دموگرافيك بر روي متغير هاي تحقيق

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- يافته ها

4-2- تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

4-3- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها

4-4- بررسی فرضیه های تحقیق

4-4-1- فرضیات اصلی

4-4-2- فرضیات فرعی

 فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- هدف:

5-2- فرضیات پژوهش

5-3- بيان يافته ها و نتيجه

5-4- همسو كردن

5-5- پیشنهادات پژوهش

5-5-1- پیشنهادات بنيادي

5-5-2- پیشنهادات کاربردی

5-6- محدودیت های در دسترس پژوهش

 منابع:

5-7- منابع داخلي

5-8- منابع خارجي

 پيوست ها:

5-9- پرسشنامه رضايت زناشويي Enrich

5-10- پرسشنامه شبكه هاي اجتماعي و مجازي

5-11- خروجي هاي نرم افزار SPSS

 فهرست جداول :

جدول 4-1: توزیع افراد بر حسب عضویت در شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی

جدول 4-2: توزیع افراد بر حسب جنسیت به تفکیک دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی

جدول 4-3: توزیع افراد بر حسب متقاضی طلاق به تفکیک دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی

جدول 4-4: توزیع افراد بر حسب سطح تحصیلات به تفکیک دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی

جدول 4-5: توزیع افراد بر حسب رضایت از روابط زناشویی به تفکیک دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی

جدول 4-6: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق

جدول 4-7: شاخص کفایت مدل رابطه رضایت زناشویی و استفاده از شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی

جدول 4-8: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنیداری مدل رگرسیونی

جدول 4-9: خلاصه تحلیل رگرسیون ساده در مورد استفاده از شبکه های اجتماعی برای پیش بینی رضایت زناشویی

جدول 4-10: شاخصه های توصیفی میزان رضایت زناشویی به تفکیک افراد غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی اجتماعی

جدول 4-11: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات رضایت زناشویی بین افراد غیر عضو و عضو

جدول 4-12: نتایج آزمون خی دوی پیرسون برای ارتباط بین متغیرهای تقاضای طلاق و عضویت

جدول 4-13: شاخصه های توصیفی میزان رضایت زناشویی به تفکیک زنان و مردان عضو شبکه های اجتماعی اجتماعی

جدول 4-14: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات رضایت زناشویی بین زنان و مردان عضو

جدول 4-15: میانگین و انحراف معیار نمرات رضایت زناشویی اعضای شبکه های اجتماعی به تفکیک سطح تحصیلات

جدول 4-16: تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین رضایت زناشویی اعضای شبکه های اجتماعی بین سطح تحصیلات

 فهرست نمودارها :

نمودار 4-1: چگونگی توزیع افراد بر حسب عضویت در شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی

نمودار 4-2: چگونگی توزیع افراد بر حسب جنسیت در دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی

نمودار 4-3: چگونگی توزیع افراد بر حسب متقاضی طلاق در دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی

نمودار 4-4: چگونگی توزیع افراد بر حسب سطح تحصیلات در دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی

نمودار 4-5: چگونگی توزیع افراد بر حسب رضایت زناشویی در دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی

 

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و برای اطمینان بیشتر یک لینک دیگر به ایمیل شما ارسال میگردد.

توضیحات تکمیلی

فرمت فایل

تعداد صفحات

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر طلاق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید