حراج!

طرح توجیهی تولید شیره انگور به روش صنعتی

۵,۰۰۰ تومان

کاربران گرامی محتوای فایل کاملتریـن و بهتریـن طرح توجیهی تولید شیره انگور به روش صنعتی می باشد که در قالب فایل pdf با کیفیت عالی تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود این فایل به روی گزینه افـزودن به سبـد خریـد کلیک نمایید.

طرح توجیهی تولید شیره انگور به روش صنعتی

کاربران گرامی محتوای فایل کاملتریـن و بهتریـن طرح توجیهی طرح توجیهی تولید شیره انگور به روش صنعتی می باشد که در قالب فایل pdf با کیفیت عالی توسط تیم وب سایت راهنمای دانشجو تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود این فایل به روی گزینه افـزودن به سبـد خریـد کلیک نمایید.

مشخصات محصول:

عنوان: تولید شیره انگور به روش صنعتی

فرمت فایل: pdf

دانلود طرح توجیهی تولید شیره انگور

شرح مختصر:

شیره انگور ماده ای شربت مانند و غلیظ  است (با گرانروی بالا) که از آب انگور استحصال شده است. با انجام عملیات تبخیر و تغلیظ بر روی آب انگور شاهد عمل آوری شیره انگور هستیم. در کل ایران نزدیک به 100 نوع انگور کشت میشود. البته این فکر اشتباه است که از هر نوع انگوری شیره میگیرند. در واقع انگورهایی که درشت و خیلی شیرین هستند و در موقع رشد کمتر آب خورده باشند، یعنی درختشان کمتر آبیاری شده باشد، به درد شیره‌ گرفتن میخورند. گاش انگور در گیلان، «دیوانگور» در مازندران، «انگور فرنگی» در استان مرکزی، «انگور عسگری» در اردبیل و اطراف تبریز و «انگور فخری و گزنه‌ای» در همدان کمتر به صورت عادی مصرف میشوند و دلیل تولید آن ها، گرفتن شیره از این نوع انگورها میباشد.

بعد از شستن انگورها، آنها را له کرده و آبشان را میگیرند، سپس خاک سفید را به آن اضافه میکنند. خاک سفید، خاکی است که با ترکیب بالای املاح معدنی که در عطاری‌ ها فروخته میشود. این نوع خاک در روستاهای اطراف ملایر استان همدان به مقدار زیادی یافت میشود. خاک سفید را معمولا زیر آفتاب یا روی بخاری حرارت داده، سپس به آب انگور اضافه می‌کنند، چون خاک حرارت ندیده باعث گل‌ آلود شدن آب انگور میشود ممکن است اگر خاک سفید را به آ‌ن اضافه نکنند، در موقع جوشاندن آب انگور، ترش شود و به اصطلاح نجس شود. آب انگور که به آن خاک سفید اضافه کرده‌اند را یک شب نگه داشته، سپس به وسیله پارچه‌ های خاصی، آن را صاف کرده و خاک را از آن جدا میکنند. بعد آب انگور جدا شده از خاک را بعد از 2 ساعت میجوشانند. شیره را امروزه به 2 روش اصلی تهیه می‌کنند؛ که شیوه سنتی و شیوه صنعتی میباشد.

از اﻧﮕﻮر ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺸﻤﺶ ، ﺷﻴﺮه اﻧﮕﻮر ، روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر ، ﻋﺼﺎره ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر ، ﺳﺮﻛﻪ ، آﺑﻐﻮره و ﻏﻮره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﮕﻮر داراي 79 درﺻﺪ آب ، 14 درﺻﺪ ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ . اﻧﮕﻮر داراي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي A ، B ، C ، D و اﻣﻼﺣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ، ﻣﻨﮕﻨﺰ ، ﻛﻠﺮ ، ﻳﺪ ، آرﺳﻨﻴﻚ ، ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﻴﻠﻴﺲ اﺳﺖ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺗﺎﻧﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻗﻨﺪ اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و آﺳﺎن وارد ﺧﻮن ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻋﻀﻼت و ﻛﺒﺪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد . آب اﻧﮕﻮر ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻧﺸﺪه ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد . در واﻗﻊ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري آب اﻧﮕﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮه اﻧﮕﻮر ﺗﺎ ﺑﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ (درﺻﺪ ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب) (ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ) و در ﺣﺪود 68 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ از ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ آب اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺣﺮارت دادن آب اﻧﮕﻮر در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ از ﺗﺨﻤﻴﺮ آب اﻧﮕﻮر ﻣﻲﺗﻮان ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد.

طرح توجیهی تولید شیره انگور به روش صنعتی

فهرست مطالب :

تولید شیره انگور به روش صنتعی

معرفی محصول

جدول شماره یک – ارزش تغذیه ای هر 100 گرم انگور

شیره انگور

موارد مصرف و کاربرد شیره انگور

نحوه و موارد استفاده از شیره انگور

کالای جایگزین

قیمت داخلی و جهانی محصول

روند تغییرات تکنولوژی تولید

روش اصلی تهیه شیره انگور

بررسی بازار

جدول شماره 10 – 2 کشور اول تولید کننده انگور در سال 2008 در دنیا

استان های عمده تولید کننده انگور کشور

جدول شماره 3 – وضعیت صنایع تبدیلی انگور

جدول شماره 4 – صنایع فراوری انگور در برنامه چهارم توسعه

خلاصه طرح توجیهی تولید شیره انگور به روش صنعتی

منابع

 

✅ نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و برای اطمینان بیشتر یک لینک دیگر به ایمیل شما ارسال میگردد.

توضیحات تکمیلی

فرمت فایل

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح توجیهی تولید شیره انگور به روش صنعتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید