حراج!

مطالعات معماری خانه معمار word

۱۲,۰۰۰ تومان

مطالعات معماری خانه معمار

دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل مطالعات و رساله کامل معماری خانه معمار می باشد که در قالب WORDقابل ویرایش و در 295 صفحه تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود فایل به روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک نمایید.

مطالعات معماری خانه معمار word

دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل مطالعات و رساله کامل معماری خانه معمار می باشد که در قالب WORDقابل ویرایش و در 295 صفحه تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود فایل به روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک نمایید.

بخشی از متن:

مطالعات و رساله خانه معمار

مقدمه:

تنها فضا است که معماری را می سازد یا آنرا به ادراک در می آورد . فضای موجود دارای ادراک و احساس است که نسبت به جهان واکنش نشان می دهد . این فضا تنها بوسیله تعقل درک نمی شود ، چرا که فضای معماری می بایست بوسیله فضایی نیز درک شود. حرکت فضا جهات دیدی متعددی می دهد که حرکت طبیعی نور ، باد، باران، یا حرکات طبیعی انسان در آن انباشته می گردد. به این شکل انسان با معماری مرتبط می شود و معماری از طریق حضور مادی اش ، حکم واسطه ای را دارد که می تواند عواملی مانند اقلیم و تاریخ را که شکل غیر محسوس دارند انسجام بخشد. معمار سنتی با فضامندی ، فرم را در دست گرفته و با فرم های هندسی ساده ، تنوع گرایش ها و احساسات را ارائه می دهد . قصد نهائی معمار ، نه بیان داشتن ، بلکه آفرینش فضاهای نمادینی است که بر مادیت استوارند. معماری تنها به کار بستن فرم ها نیست . معمار معتقد است که علاوه بر این ، معماری ساختن فضا و بالاتر از همه ساختن یک مکان (Place) است که چونان شالوده فضا عمل می کند . قصد معماری در ابتدا کشمکش با سایت و از این طریق بدست آوردن چشم اندازی از معماری چونان مکانی مشخص در دل طبیعت است. معماری به مثابه نمادی از خرد انسانی، طبیعت را استعلا می بخشد . نمادی که دارای استقلال پیشنهادی است.

پیشگفتار:

شاید به ندرت هنری یافت که به اندازه معماری با زندگی مردم پیوند داشته باشد . هنر معماری از بارزترین جلوه های فرهنگ هر قوم و هر دوره تاریخی و نمایشگر گویای فضای زیست آدمی است. این هنر در گذشته تابع اصول و ضوابط کمابیش و معین و شناخته شده ای بود و پیوندی استوار و نا گسستنی با فرهنگ جامعه و الگوهای رفتاری داشت ، به همین سبب سبک معماری هر دوره ، انعکاسی از فرهنگ و هنر آن دوره محسوب می شد و دگرگونیهایی که در سایر عرصه های زندگی و هنر به وقوع بذر این منوال بین سبک های گوناگون معماری رابطه ای چنان استوار وجود دارد که مرز بندی بین آنها دشوار به نظر می رسد.

فهرست مطالب:

مقدمه

پیشگفتار

بیان مسئله

پروپزال و اهداف

روش تحقیق

فصل اول: مطالعات پایه

۱- کانون

۱-۱- تعریف کانون

۱-۱-۱- کانون های باختری

۱-۱-۲- کانون های خاوری

۲- معماری

۲-۱- معماری (مسئله یا پاسخ)

۲-۲- معماری چیست؟

۲-۳- جامعه و سبک شناسی معماری

۲-۳-۱- پرسشهای اولیه

۲-۴- معماری هنر معنی دادن به فضا

۲-۵- معماری به مثابه هنری مولد

۲-۶- معماری سبز چیست؟

۳- معمار

۳-۱- معماران و معماری

۳-۲- مسئولیت معمار

۳-۳- نفوذ معمار

۳-۴- کوتاهی معمار

۳-۵- مفهوم معماری از دید معمار

۳-۶- مسئله لاینحل معمار

۳-۷- اخلاق حرفه ای

۳-۷-۱- خشت اول

۳-۷-۲- سلسله مراتب نیازها

۴- جوان

۴-۱- جوانان در جامعه امروز

۴-۲- مفهوم نوجوانی و جوانی

۴-۳- طبقه بندی نیازهای جوانان

۴-۳-۱- نیازهای جسمانی

۴-۳-۲- نیازهای روانی

۴-۳-۳- نیازهای زیستی

۴-۴- انگیزه پیشرفت زمینه ای برای معماران جوان

فصل دوم: مطالعات تکمیلی

۱- تاریخچه آموزش عالی در جهان

۲- تاریخچه آموزش عالی در ایران

۲-۱- ایجاد دارالفنون

۲-۱-۱- رشته درسی دارالفنون

۲-۲- انگیزه های ایجاد دانشگاه تهران

۲-۲-۱- تأسیس دانشگاه

۲-۲-۲- رشته ها و دانشکده های بنیادی دانشگاه تهران

۳- سیاست های کلی آموزش

۳-۱- سیاست کلی در آموزش عالی

۴- ویژگی های عمومی پردیس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

۴-۱- انواع پردیس

۴-۱-۱- پردیس پراکنده داخل شهر

۴-۱-۲- پردیس مجتمع چند یاخته ای داخل شهر

۴-۱-۳- پردیس تک یاخته ای داخل شهر

۴-۱-۴- پردیس مجتمع خارج شهر

۴-۲- انتخاب پردیس

۴-۳- مشخصات اراضی موجود در دانشگاهها

۴-۴- دانشگاه آزاد اسلامی

۴-۴-۱-تاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور

۵- تاریخچه آموزش معماری در غرب و جهان

۵-۱- بوزار فرانسه

۵-۲- باهاوس

۵-۲-۱- اصول سیستم آموزشی بعد از اصلاح

۵-۲-۲- هدف دوره آموزشی باهاوس

۵-۳- دانشکده معماری لندن

۵-۴- مدارس معماری در ایتالیا

۵-۵- روش آموزش معماری در آمریکای شمالی

۵-۶- دانشگاه معماری A.A

۵-۶-۱- امکانات دانشگاه

۵-۷- دانشکده MIT

۶- آموزش معماری در ایران

۶-۱- آموزش معماری قبل از تأسیس دانشگاه

۶-۲- آموزش معماری بعد از تأسیس دانشگاه

۶-۳- مدارس معماری ایران

۶-۳-۱- دانشکده هنرهای زیبا (هنرکده مروی)

۶-۳-۲- دانشکده ملی (شهید بهشتی)

۶-۳-۳- دانشگاه علم و صنعت

۷- نظر صاحب نظران در مورد سیستم آموزش هنر و معماری در

گذشته و حال در ایران

۷-۱-۱- مهندس منوچهر سلیمانی پور

۷-۱-۲- دکتر ایرج اعتصامی

۷-۱-۳- دکتر هادی ندیمی

۷-۲- جمع بندی گفته های صاحب نظران و ارائه پیشنهادات و راهکارها

۷-۲-۱- دروس نظری

۷-۲-۲- درس کارگاهی

۷-۲-۳- راهکارها در مرحله برنامه ریزی

۸- چکیده مطالب و نتیجه گیری

۹- کانون معماران جوان

۹-۱- هدفهای کانون

۹-۲- شرایط ویژه عضویت در کانون

۹-۳- شرایط خروج و عضویت

۹-۴- ارکان کانون

۹-۵- هیئت مدیره

فصل سوم: مطالعات تطبیقی (نمونه های موردی)

۱- دانشگاه MIT

۲- کانون فارغ التحصیلان اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

۳- کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنّی دانشگاه تهران

۴- کانون فارغ التحصیلان دانشکده مخابرات

۵- کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

۶- خانه هنرمندان ایران

۶-۱- اساسنامه خانه هنرمندان ایران

۶-۲- فعالیتهای خانه هنرمندان ایران

۶-۳- تالار بتهوون

۶-۴- نگارخانه مرتضی ممیز

فصل چهارم: مطالعات زمینه

۱- مطالعات شهر مشهد

۱-۱- مطالعات تاریخی شهر مشهد

۱-۲- پیدایش شهر مشهد

۱-۳- شناخت شهر مشهد

۱-۳-۱- بررسی های کلی در مقیاس شهر

۱-۳-۱-۱- موقعیت جغرافیایی شهر مشهد

۱-۳-۱-۲- شناخت استخوان بندی شهر مشهد

۱-۳-۱-۳- محورهای شاخص شهر مشهد به لحاظ نقش ارتباطی و یا

سیمای شهری

۱-۳-۱-۴- نقاط شاخص شهر مشهد

۱-۳-۲- توسعه شهر مشهد در آینده

۱-۳-۲-۱- بررسی اجمالی گسترش غربی شهر

۱-۳-۲-۲- مساحت شهر و کاربری های اراضی طرح جامع (۹۵-۷۰)

۱-۴- بررسی شرایط اقلیمی

۱-۴-۱- وزش باد

۱-۴-۲- تابش آفتاب

۱-۴-۳- بررسی وضعیت حرارتی هوا در شب و روز

۱-۴-۴- مواقع گرم و سرد سال

۱-۴-۵- جهت استقرار ساختمان

۱-۵- بررسی های جمعیتی شهر مشهد

۱-۵-۱- جمعیت شهر مشهد

۱-۵-۲- جمعیت شناور شهر مشهد

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل سایت

5-1 هندسه زمین طرح

5-2 سیستم های دسترسی

5-3 محورهای دید مطلوب

5-4 کاربری های مجاور سایت

5-5 ابعاد وشیب زمین

5-6 نتایج آنالیز سایت

فصل ششم: تحلیل برنامه فیزیکی پروژه

۱-۱- طبقه بندی فضاهای اصلی و فرعی به طور کلّیفضاهای آموزشی

۱-۱-۱- فضاهای رفاهی و خدماتی

۱-۱-۲- مشخصات فضاهای آموزشی

۱-۱-۳-۲- کارگاهها

۱-۱-۳-۳- کتابخانه

۱-۱-۴- تسهیلات مطالعات انفرادی

۱-۱-۴-۱- مشخصات فضاهای قرائت

۱-۱-۵- سالن تئاتر و اجتماعات

۱-۱-۶- نمایشگاه

۱-۱-۷- مشخصات فضاهای اداری

۱-۱-۸- ضوابط طراحی در گروه فضاهای رفاهی و خدماتی

۱-۱-۸-۱- آشپزخانه

۱-۱-۹- تأسیسات ساختمانی

۱-۱-۱۰- گروه معماری

۱-۱-۱۱- جمعیت ورودی سالانه و نهایی

۱-۱-۱۲- کادر اداری و خدماتی مورد نیاز

۱-۱-۱۳- مرکز اداری کانون

۱-۱-۱۴- عوامل موثر در برنامه ریزی فیزیکی

۱-۱-۱۵- تفکیک و توزیع فضاها و طبقات

۱-۱-۱۶- تعیین ظرفیت و نوع فضاها

۱-۱-۱۷- تعیین ظرفیت، تعداد و سطح فضاهای آموزشی

۱-۱-۱۸- فضاهای مورد نیاز برای دروس عملی

۱-۱-۱۹- تعیین ظرفیت، تعداد و سطح فضاهای کمک آموزشی

۱-۱-۲۰- سالن اجتماعات

۱-۱-۲۱- نمایشگاه

۱-۱-۲۲- مرکز کامپیوتر

۱-۱-۲۳- فضاهای اداری

۱-۱-۲۴- فضاهای کمک آموزشی مربوط به هریک از گروه معماری

۱-۱-۲۴-۱- اداری گروه

۱-۱-۲۴-۲- کتابخانه و آرشیو پروژه ها

۱-۱-۲۴-۳- اتاقهای مشاوره پروژه

۱-۱-۲۴-۴- اتاقهای اعضاء هیئت علمی

۱-۱-۲۴-۵- سالن نگهداری پروژه ها و ماکت ها

۱-۱-۲۵- جداول فضایابی – فضاهای کمک آموزشی

۱-۱-۲۶- تعیین ظرفیت و سطح فضاهای رفاهی – خدماتی

۱-۱-۲۷- سالن غذاخوری

۱۲- دیاگرام ارتفاعی

۳- سازه

۳-۱- عناصر سازه اساسی ساختمان

۳-۲- تاریخچه فولادسازی

۳-۳- ساختمان فولادی

۳-۴- نتیجه گیری

۴- تأسیسات

۴-۱- دستگاه مبرّد جذبی

۴-۲- سیستم تولید آب داغ

۴-۳- تأسیسات آبرسانی

۴-۴- نحوه تأمین و مخزن ذخیره آب

۴-۵- آتش نشانی

۴-۶- لوله کشی فاضلاب و آب باران

۴-۷- هواکش ها (VENT)

۴-۸- تأسیسات آشپزخانه

۴-۹- تهویه موتورخانه

۵- آسانسور

۵-۱- اجزای اصلی یک آسانسور

فصل هفتم: معرفی طرح

۱- معرفی طرح۲۸۸

۱-۱- مخاطب

۲- ایده طراحی

۲-۱- نظام خاص فضاهای آموزشی

۲-۲- قابلیت استقرار توده و فضا در نقاط مختلف سایت

۲-۳- نور

۳- مشخصات کالبدی

۳-۱- تحلیل فرم

۳-۲- خط آسمان

۳-۳- مصالح

فصل هشتم

منابع و مآخذ

 

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و برای اطمینان بیشتر یک لینک دیگر به ایمیل شما ارسال میگردد.

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

فرمت فایل

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعات معماری خانه معمار word”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید